تماس با پشتیبانی : 32055-031

شبکه اجتماعی اینستاگرام به اندازه ای سریع رشد کرده است که نمی توان نقش آن در بازاریابی را نادیده گرفت تا جایی که برای این منظور ابزارهایی نیز ارائه شده است. در حال حاضر اینستاگرام بالغ بر ۸۰۰ میلیون کاربر فعال دارد و این یعنی اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی اصلی محسوب می شود.

اگرچه این شبکه اجتماعی برای اکثر کاربران جنبه سرگرمی دارد، ولی برای بازاریاب ها این موضوع صادق نیست و آنها اینستاگرام را فراتر از یک سرگرمی می دانند. در واقع این پلتفرم فرصت جدیدی را برای کسب و کارها مهیا کرده است و این فرصت را در اختیار برندها قرار می دهد که با مخاطبین خود از طریق روش های جدید ارتباط برقرار کنند. در واقع این پلتفرم فرصتی در اختیار برندها قرار می دهد که با مخاطبین خود از طریق روش های جدید ارتباط برقرار کنند.

ابزارهای تولید محتوای اینستاگرام به بازاریاب ها این اجازه را می دهد که محتوای خود را آسان تر در اختیار مخاطبان زیادی قرار دهند. در حال حاضر بیش از نیمی از برندها در اینستاگرام فعالیت دارند. خوشبختانه ابزارهای جانبی زیادی در این رابطه عرضه شده اند و به متخصصان شبکه های اجتماعی کمک می کنند بسیاری از کارهای ضروری را بطور خودکار انجام دهند. در ادامه چند نمونه از آنها شرح داده می شود.



بازاریابی | بازاریابی دیجیتال | اینستاگرام | مارکتینگ | دیجیتال مارکتینگ | instagram | digitalmarketing | marketing