تماس با پشتیبانی : 32055-031

 

 

برای نگهداری سرور درون سازمان خود نیازمند تامین موارد بسیاری از جمله Rack یا همان فضای نگهداری، برق، سیستم خنک کننده، و تجهیزات سخت افزاری شبکه می باشید. این در حالی است که تامین موارد امنیتی و سیستم پشتیبان گیری آن در کمترین حالت به غیر از هزینه خرید و نگهداری، نیازمند دانش کافی از مسائل امنیتی می باشد.

همچنین تامین پهنای باند مناسب برای استفاده از سرور خود چالشی بزرگ برای شرکت ها می باشد. سرویس کولوکیشن شرکت شبکیه امکان بهرهمندی از فضای استاندارد و ایمن، تامین برق دائمی و بدون قطعی و در اختیار داشتن پهنای باند اختصاصی و متناسب با نوع سرویس، دسترسی آسان و آسودگی خاطر از تامین امنیت فیزیکی، پایداری سرور و شبکه و اطلاعات سرور را برای صاحبان سرور فراهم می آورد.host | hosting | هاست | اجاره فضا