در صورتی که سایت شما هک شده است لازم است موارد زیر را بررسی کنید.   ۱-صفحه هک سایت را حذف کنید : بله اولین کار این است که باید صفحه هک را حذف کنید. در صورتی که صفحه هک از فایل لود می شود آن فایل را ...