کولوکیشن یعنی جای اجاره هست یا سروری را که خودتان تهیه کرده اید را در یک دیتاسنتر بگذارید. این بدان معنی است که شما به جای آنکه هاست یا سرور اجاره کنید خود سرور را خریداری میکنید و به اندازه مورد نیازتان (چند رک یا یونیت ، هر یونیت معادل تفریبا 5 سانتیمتر است) از […]