میزبانی سرور Col-Location قیمت (ماهیانه) ( ریال ) به ازای هر UNIT فضای رک ۵۰۰,۰۰۰ به ازای هر آمپر برق ۳۵۰,۰۰۰ به ازای هر IP ۵۰,۰۰۰ پهنای باند مصرفی ( ترابایت ) شارژ ما...