روش ساخت ایمیل : ۱- پس از ورود به کنترل پنل Cpanel  وارد بخش  Email Accounts شوید . ۲- در این بخش نامی که برای ایمیل خود انتخاب کرده اید و همچنین رمز ورود به آن را وارد کنید. در بخش Mailbox Quota میزان فض...