تغییر رمز هاست از سی پنل

اگر قصد تغییر رمز هاست خود را دارید ابتدا به سی پنل خود وارد شوید و سپس  برای تغییر رمز هاست خود مانند تصویر زیر روی گزینه Change Password کلیک کنید. Old Password  : رمز قدیم New Password: رمز جدید New Password again: تکرار رمز جدید سپس با رمز عبور جدید وارد هاست خود شوید.

تغییر رمز هاست از سی پنل

اگر قصد تغییر رمز هاست خود را دارید ابتدا به سی پنل خود وارد شوید و سپس  برای تغییر رمز هاست خود مانند تصویر زیر روی گزینه Change Password کلیک کنید. Old Password  : رمز قدیم New Password: رمز جدید New Password again: تکرار رمز جدید سپس با رمز عبور جدید وارد هاست خود شوید.