برای اتصال ایمیلی که روی هاست دارید به ایمیل یاهو خود طبق آموزش زیر عمل کنید : ۱- پس از ورود به اکانت یاهو وارد بخش Settings و سپس Accounts شوید. ۲- در کادر مربوط به Accounts آدرس ایمیلی که روی هاست خو...