آموزش ثبت نام در سایت ایرانیک ( NIC.IR ) و ثبت دامنه های ملی IR شبکیه هاست تمام دامنه های عمومی (COM , NET , ORG , …) و هم چنین دامنه های .IR را با کنترل پانل اختصاصی و با مالکیت حقوقی شما ثبت می کند و تمام امتیازات و ابزار دامنه در اختیار شما خواهد […]