تماس با پشتیبانی : 32055-031

سرور مجازی SATA 3.0

این سرور مناسب جهت میزبانی سازمان ها و ادارات دولتی با توجه به وجود تحریم های دولت های غربی و همچین امنیت اطلاعات به جهت قرار گرفتن این سرور ها در میهن عزیزمان می باشد. در حال حاضر شبکیه هاست این سرویس ها را از میهن عزیزمان ایران در اختیار شما قرار می دهد و تمامی سرور ها به طور کامل توسط این شرکت پشتیبانی و مدیریت می شوند.

 
 
 • استفاده از تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا
 • پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی
 • مجهز به هارد SSD و پهنای باند ویژه
شروع قیمت از 1/230/000ريال ماهانه

پلان ها

 
 
نام پلان PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
فضای ذخیره سازی SATA 3.0 100GB SATA 3.0 250GB SATA 3.0 500GB
حافظه RAM 1GB 4GB 8GB
پهنای باند ماهیانه 1TB 3TB 5TB
پردازنده 1Core 3.46 GHz 3Core 3.46 GHz 4Core 3.46 GHz
تعداد پورت 1000 1000 1000
هزینه ماهیانه 1/237/500 ريال 3/112/500 ريال 4/987/500 ريال
خرید خرید خرید خرید

سرور مجازی SAS 10k

این سرور مناسب جهت میزبانی سازمان ها و ادارات دولتی با توجه به وجود تحریم های دولت های غربی و همچین امنیت اطلاعات به جهت قرار گرفتن این سرور ها در میهن عزیزمان می باشد. در حال حاضر شبکیه هاست این سرویس ها را از میهن عزیزمان ایران در اختیار شما قرار می دهد و تمامی سرور ها به طور کامل توسط این شرکت پشتیبانی و مدیریت می شوند.

 
 
 • استفاده از تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا
 • پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی
 • مجهز به هارد SAS10K و پهنای باند ویژه
شروع قیمت از 1/485/000 ريال سالیانه
نام پلان PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
فضای ذخیره سازی SAS10k 100GB SAS10k 250GB SAS10k 500GB
حافظه RAM 2GB 4GB 8GB
پهنای باند ماهیانه 1TB 3TB 5TB
پردازنده 2Core 3.46 GHz 3Core 3.46 GHz 4Core 3.46 GHz
تعداد پورت 1000 1000 1000
هزینه ماهیانه 1/485/000 ريال 3/735/000 ريال 5/985/000 ريال
خرید خرید خرید خرید
 
 

سرور مجازی SSD

این سرور مناسب جهت میزبانی سازمان ها و ادارات دولتی با توجه به وجود تحریم های دولت های غربی و همچین امنیت اطلاعات به جهت قرار گرفتن این سرور ها در میهن عزیزمان می باشد. در حال حاضر شبکیه هاست این سرویس ها را از میهن عزیزمان ایران در اختیار شما قرار می دهد و تمامی سرور ها به طور کامل توسط این شرکت پشتیبانی و مدیریت می شوند.

 
 
 • استفاده از تکنولوژی های سحت افزاری و نرم افزاری روز دنیا
 • پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی
 • مجهز به هارد SSD و پهنای باند ویژه
شروع قیمت از 1/850/000 ريال سالیانه
نام پلان PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
فضای ذخیره سازی SSD 100GB SSD 250GB SSD 500GB
حافظه RAM 2GB 4GB 8GB
پهنای باند ماهیانه 1TB 3TB 5TB
پردازنده 2Core 3.46 GHz 3Core 3.46 GHz 4Core 3.46 GHz
تعداد پورت 1000 1000 1000
هزینه ماهیانه 1/850/000 ريال 4/663/000 ريال 7/475/000 ريال
خرید خرید خرید خرید

سرور اختصاصی

این سرور مناسب جهت میزبانی سازمان ها و ادارات دولتی با توجه به وجود تحریم های دولت های غربی و همچین امنیت اطلاعات به جهت قرار گرفتن این سرور ها در میهن عزیزمان می باشد. در حال حاضر شبکیه هاست این سرویس ها را از میهن عزیزمان ایران در اختیار شما قرار می دهد و تمامی سرور ها به طور کامل توسط این شرکت پشتیبانی و مدیریت می شوند.

 
 
 • استفاده از تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا
 • پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی
 • مجهز به هارد SAS10K و پهنای باند ویژه
شروع قیمت از 900/000 ريال ماهیانه
نام پلان PLAN
پردازنده 1core Xeon 2.67GHz
حافظه RAM 1GB
فضای ذخیره سازی 40GB
IPV4 1
پهنای باند ماهیانه 100GB
هزینه ماهیانه 900/000 ريال
خرید خرید

منابع اضافی

منابع اضافی برای استفاده از در سرورها به صورت خرید آنلاین

 
 • استفاده از تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا
 • پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی
 • مجهز به پهنای باند ویژه
شروع قیمت از 300/000 ريال ماهیانه
عنوان مشخصات قیمت خرید
پردازنده 1Core 300/000 ريال خرید
پهنای باند ماهیانه 100GB 300/000 ريال خرید
فضای ذخیره سازی 25GB 300/000 ريال خرید
حافظه RAM 1GB 300/000 ريال خرید
پشتیبان گیری ماهیانه 100GB 500/000 ريال خرید
راه اندازی راه اندازی هر منبع 800/000 ريال خرید