میزبانی سرور کولوکیشن در اصفهان

میزبانی سرور Col-Location

میزبانی سرور Col-Location قیمت (ماهیانه) ( ریال ) به ازای هر UNIT فضای رک 500,000 به ازای هر آمپر برق 350,000 به ازای هر IP 50,000 پهنای باند مصرفی ( ترابایت ) شارژ...

سرور مجازی SSD

سرور مجازی SSD

پلن1 پلن2 پلن3 فضا 100GB HDD SSD 250GB HDD SSD 500GB HDD SSD RAM 2GB 4GB 8GB Bandwidth 1 TB / Monthly 3 TB / Monthly 5 TB / Monthly CPU 2 core 3.46 GHZ 3 core 3.46 GHZ 4 core 3.46 GHZ Port ...

سرور SAS

سرور مجازی SAS 10k

پلن1 پلن2 پلن3 فضا 100GB HDD SAS 10K 250GB HDD SAS 10K 500GB HDD SAS 10K RAM 2GB 4GB 8GB Bandwidth 1 TB / Monthly 3 TB / Monthly 5 TB / Monthly CPU 2 core 3.46 GHZ 3 core 3.46 GHZ 4 core 3.46 G...

سرور مجازی SATA3

پلن1 پلن2 پلن3 فضا 100GB HDD SATA3 250GB HDD SATA3 500GB HDD SATA3 RAM 2GB 4GB 8GB پهنای باند 1 TB / ماهیانه 3 TB / ماهیانه 5 TB / ماهیانه CPU 2 core 3.46 GHZ 3 core 3.46 GHZ 4 core 3.46 GHZ ...