میزبانی سرور Col-Location

میزبانی سرور Col-Location قیمت (ماهیانه) ( ریال ) به ازای هر UNIT فضای رک 500,000 به ازای هر آمپر برق 350,000 به ازای هر IP 50,000 پهنای باند مصرفی ( ترابایت ) شارژ ماهیانه به ازای هر ترابایت ( ریال ) هر ترابایت پهنای باند ارسال Send دریافت Receive تا 10 ترابایت 200,000 1,800,000 11 […]

سرور مجازی SSD

پلن1 پلن2 پلن3 فضا 100GB HDD SSD 250GB HDD SSD 500GB HDD SSD RAM 2GB 4GB 8GB Bandwidth 1 TB / Monthly 3 TB / Monthly 5 TB / Monthly CPU 2 core 3.46 GHZ 3 core 3.46 GHZ 4 core 3.46 GHZ Port 1000 1000 1000 هزینه ماهیانه 148,500 تومان 373,500 تومان 598,500 تومان […]

سرور مجازی SAS 10k

پلن۱ پلن۲ پلن۳ فضا ۱۰۰GB HDD SAS 10K ۲۵۰GB HDD SAS 10K ۵۰۰GB HDD SAS 10K RAM ۲GB ۴GB ۸GB Bandwidth ۱ TB / Monthly ۳ TB / Monthly ۵ TB / Monthly CPU ۲ core 3.46 GHZ ۳ core 3.46 GHZ ۴ core 3.46 GHZ Port ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ هزینه ماهیانه ۱۱۸,۸۰۰ تومان ۲۹۸,۸۰۰ […]

سرور مجازی SATA3

پلن1 پلن2 پلن3 فضا 100GB HDD SATA3 250GB HDD SATA3 500GB HDD SATA3 RAM 2GB 4GB 8GB پهنای باند 1 TB / ماهیانه 3 TB / ماهیانه 5 TB / ماهیانه CPU 2 core 3.46 GHZ 3 core 3.46 GHZ 4 core 3.46 GHZ Port 1000 1000 1000 هزینه ماهیانه 99,000 تومان 249,000 تومان 399,000 […]