مشخصات طرح ویژه هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس

PRO3-1GB
۳۰۰,۰۰۰ریال
طرح ویژه

میزان فضا
۱ گیگا بایت

تعداد ایمیل
نامحدود

تعداد پایگاه داده
نامحدود

انتقال داده در ماه
۲۰ گیگا بایت

تعداد زیر دامنه
نامحدود