مشخصات طرح ویژه هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس

PRO3-1GB
300,000ریال
طرح ویژه

میزان فضا
1 گیگا بایت

تعداد ایمیل
نامحدود

تعداد پایگاه داده
نامحدود

انتقال داده در ماه
20 گیگا بایت

تعداد زیر دامنه
نامحدود