IR-RES1 IR-RES2 IR-RES3 IR-RES4 IR-RES5
فضا ۲GB ۵GB ۱۵GB ۲۵GB ۵۰GB
تعداد زیر دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل ۵۰ ۱۰۰ ۳۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰
تعداد پایگاه داده ۱۰ ۳۰ ۸۰ ۱۲۰ ۲۵۰
پهنای باند (ماهیانه) ۲۰GB ۵۰GB ۱۵۰GB ۲۵۰GB ۵۰۰GB
تعداد هاست ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰
سیستم عامل ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز
کنترل پنل okk okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk okk
پردازنده ۱٫۷ ۱٫۷ ۱٫۷ ۱٫۷ ۱٫۷
محل سرور ایران ایران ایران ایران ایران
هزینه سالانه ۲6۹,۰۰۰ تومان ۴31,۰۰۰ تومان ۱,07۹,۰۰۰ تومان ۱,7۹۹,۰۰۰ تومان ۳,5۹۹,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy buy