• میزبانی سرور Col-Location

قیمت (ماهیانه) ( ریال )

به ازای هر UNIT فضای رک

500,000

به ازای هر آمپر برق

350,000

به ازای هر IP

50,000

پهنای باند مصرفی ( ترابایت ) شارژ ماهیانه به ازای هر ترابایت ( ریال )

هر ترابایت پهنای باند

ارسال Send

دریافت Receive
تا 10 ترابایت 200,000

1,800,000

11 ازتا 20 ترابایت

175,000

1.500.000

21 ازتا 50 ترابایت

150,000

1.000.000

از 51 ترابایت به بالا

100,000

800,000

 

کولوکیشن در اصفهان

جهت سفارش و مشاوره با شماره تلفن زیر تماس بگیرید :

03136204567

03136204520

و همچنین می توانید تیکت ارسال کنید :

ارسال تیکت