طرح ویژه هاست یک گیگ حرفه ای شبکیه هاست

هاست یک گیگ حرفه ای ویندوز

در این طرح ما به 99 نفر اول هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس  به همراه

دامنه IR رایگان
داده می شود.

بعد از سفارش طرح در تیک به پشتیبانی نام دامنه مورد نظر خود را بنویسید

دامنه رایگان در اسرع وقت برای شما ثبت خواهد شد .

کد تخفیف : 88off

همچنین می تونید پنل های دیگر ما را نیز با  تخفیف 70% تهیه کنید.
70% تخفیف برای پنل هایی هستند که از یک گیگ بیشتر باشد

کد تخفیف برای محصولات دیگر : 70off

هاست حرفه ای چیست ؟

هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس

در این طرح ما به 99 نفر اول هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس  به همراه

دامنه IR رایگان
داده می شود.

بعد از سفارش طرح در تیک به پشتیبانی نام دامنه مورد نظر خود را بنویسید

دامنه رایگان در اسرع وقت برای شما ثبت خواهد شد .

کد تخفیف : 88off

همچنین می تونید پنل های دیگر ما را نیز با  تخفیف 70% تهیه کنید.
70% تخفیف برای پنل هایی هستند که از یک گیگ بیشتر باشد

کد تخفیف برای محصولات دیگر : 70off

هاست حرفه ای چیست ؟