طرح ویژه هاست یک گیگ حرفه ای شبکیه هاست

هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس

در این طرح ما به ۹۹ نفر اول هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس  به همراه

دامنه IR رایگان
داده می شود.

بعد از سفارش طرح در تیک به پشتیبانی نام دامنه مورد نظر خود را بنویسید

دامنه رایگان در اسرع وقت برای شما ثبت خواهد شد .

کد تخفیف : ۸۸off

همچنین می تونید پنل های دیگر ما را نیز با  تخفیف ۷۰% تهیه کنید.
۷۰% تخفیف برای پنل هایی هستند که از یک گیگ بیشتر باشد

کد تخفیف برای محصولات دیگر : ۷۰off

هاست حرفه ای چیست ؟

 

هاست یک گیگ حرفه ای ویندوز

در این طرح ما به ۹۹ نفر اول هاست یک گیگ حرفه ای لینوکس  به همراه

دامنه IR رایگان
داده می شود.

بعد از سفارش طرح در تیک به پشتیبانی نام دامنه مورد نظر خود را بنویسید

دامنه رایگان در اسرع وقت برای شما ثبت خواهد شد .

کد تخفیف : ۸۸off

همچنین می تونید پنل های دیگر ما را نیز با  تخفیف ۷۰% تهیه کنید.
۷۰% تخفیف برای پنل هایی هستند که از یک گیگ بیشتر باشد

کد تخفیف برای محصولات دیگر : ۷۰off

هاست حرفه ای چیست ؟