شرکت شبکیه به پاس وفاداری شما مشترکینن عزیز جدیدترین دامنه های معتبر بین المللی را در مدت زمان محدود با قیمت استثنایی ۱۰۰۰۰ تومان ارائه می کند

شماره تماس : ۰۳۱۳۶۲۰۴۵۲۰

 همه قیمت ها به تومان می باشند .

 

 

 

 

نام
دامنه

قیمت
اصلی

قیمت با
تخفیف

زمان پایان

xyz

۴۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰ تیر

us

۳۶۰۰۰

۱۰۰۰۰

 ۱۰ تیر

top

۴۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

Webcame

۱۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

bld

۱۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

loan

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

party

۱۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

win

۱۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

trade

۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

date

۱۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

download

۱۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

نامعلوم

Online

۱۴۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

 ۱۰ تیر

site

۱۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰ تیر

Tech

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

 ۱۰ تیر

Website

۱۸۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰ تیر

Space

۳۷۰۰۰

۱۰۰۰۰

 ۱۰ تیر

Host

۳۷۷۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰ تیر

press

۲۸۲۰۰۰

۱۰۰۰۰

 ۱۰ تیر