تعرفه ثبت هاست ویندوز ۲۰۰۸ ابری حرفه ای

EC1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5
فضا ۵۰۰MB ۱G ۵G ۱۰G ۲۰G
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پایگاه داده ۱ ۲ ۳ ۵ ۵
پهنای باند (ماهیانه) ۵G ۱۰G ۵۰G ۱۰۰G ۲۰۰G
سیستم عامل ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز
کنترل پنل okk okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه ۴۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۳۵۵,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy buy

 

 

—————————————————————————————–

 

 

تعرفه تمدید هاست ویندوز ۲۰۰۸ ابری حرفه ای

PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5
فضا ۵۰۰MB ۱G ۵G ۱۰G ۲۰G
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پایگاه داده ۱ ۲ ۳ ۵ ۵
پهنای باند (ماهیانه) ۵G ۱۰G ۵۰G ۱۰۰G ۲۰۰G
سیستم عامل ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز
کنترل پنل okk okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان ۵۲۱,۰۰۰ تومان ۹۸۹,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy buy