تعرفه ثبت هاست ویندوز ۲۰۰۸ ابری اقتصادی

EC1 EC2 EC3 ECO4
فضا ۱۰۰MB ۲۵۰MB ۵۰۰MB ۱GB
تعداد ایمیل ۱ ۱۰ ۱۵ ۲۰
تعداد پایگاه داده ۰ ۰ ۰ ۱
پهنای باند (ماهیانه) ۵۰۰MB ۱GB ۳GB ۵GB
سیستم عامل ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز
کنترل پنل okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه ۱۹,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy

 

 

————————————————————————————-

 

 

تعرفه تمدید هاست ویندوز۲۰۰۸ اقتصادی

EC1 EC2 EC3 ECO4
فضا ۱۰۰MB ۲۵۰MB ۵۰۰MB ۱GB
تعداد ایمیل ۱ ۱۰ ۱۵ ۲۰
تعداد پایگاه داده ۰ ۰ ۰ ۱
پهنای باند (ماهیانه) ۵۰۰MB ۱GB ۳GB ۵GB
سیستم عامل ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز
کنترل پنل okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه ۵۳,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰۷,۰۰۰ تومان ۲۳۳,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy