EC1 EC2 EC3 EC4 PRO1 PRO2 PRO3 PRO4 PRO5 ENT1 ENT2
فضا ۱۰۰MB ۲۵۰MB ۵۰۰MB ۱GB ۵۰۰MB ۱GB ۵GB ۱۰GB ۲۰GB ۵GB ۱۰GB
تعداد ایمیل ۱ ۱۰ ۱۵ ۲۰ نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پایگاه داده ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۵ ۱۰ نامحدود
پهنای باند (ماهیانه) ۵۰۰MB ۱GB ۳GB ۵GB ۵GB ۱۰GB ۵۰GB ۱۰۰GB ۲۰۰GB ۱۵۰GB ۳۰۰GB
سیستم عامل ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز ویندوز
کنترل پنل okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند هلند
هزینه سالانه ۵۷,۰۰۰ تومان ۸۶,۰۰۰ تومان ۱۱۶,۰۰۰ تومان ۲۴۲,۰۰۰ تومان ۱۷۹,۰۰۰ تومان ۲۶۹,۰۰۰ تومان ۵۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy buy buy buy buy buy buy
buy