تعرفه تمدید نمایندگی لینوکس

پلن۱ پلن۲ پلن۳ پلن۴
فضا ۱GB ۳GB ۵GB ۱۰GB
تعداد زیر دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پهنای باند (ماهیانه) ۱۰GB ۴۰GB ۶۰GB ۸۰GB
تعداد هاست نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
سیستم عامل Linux Linux Linux Linux
کنترل پنل okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند
هزینه سه ماهه ۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۷,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۰۰۰ تومان
هزینه یکساله ۱۹۶,۰۰۰ تومان ۴۲۸,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۶۴۴,۰۰۰ تومان

————————————————————————————————————

تعرفه ثبت نمایندگی لینوکس

پلن۱ پلن۲ پلن۳ پلن۴
فضا ۱GB ۳GB ۵GB ۱۰GB
تعداد زیر دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پهنای باند (ماهیانه) ۱۰GB ۴۰GB ۶۰GB ۸۰GB
تعداد هاست نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
سیستم عامل Linux Linux Linux Linux
کنترل پنل okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk
محل سرور هلند هلند هلند هلند
هزینه یکساله ۴۹,۰۰۰ تومان ۱۰۷,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۶۱,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy