پلن1 پلن2 پلن3 پلن4
فضا 1GB 10GB 20GB 40GB
تعداد ایمیل 10 60 100 نامحدود
کنترل پنل okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk
پردازنده 1.7 1.7 1.7 1.7
محل سرور هلند هلند هلند هلند
هزینه شش ماهه 59,000 تومان 215,000 تومان 359,000 تومان 674,000 تومان
سفارش buy buy buy buy
هزینه سالانه 99,000 تومان 449,000 تومان 749,000 تومان 1,399,000 تومان
سفارش buy buy buy buy