پلن۱ پلن۲ پلن۳ پلن۴
فضا ۱GB ۱۰GB ۲۰GB ۴۰GB
تعداد ایمیل ۱۰ ۶۰ ۱۰۰ نامحدود
کنترل پنل okk okk okk okk
دیتابیس okk okk okk okk
پردازنده ۱٫۷ ۱٫۷ ۱٫۷ ۱٫۷
محل سرور هلند هلند هلند هلند
هزینه شش ماهه ۲۹,۰۰۰ تومان ۱۲۹,۰۰۰ تومان ۲۲۹,۰۰۰ تومان ۳۹۹,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy
هزینه سالانه ۹۹,۰۰۰ تومان ۴۴۹,۰۰۰ تومان ۷۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
سفارش buy buy buy buy