بهینه سازی در موتور های جستجو ( SEO ) پنل 1

.
1
2
3
4
5
موارد
بهینه سایت و محتوا برای 3 کلمه با الویت اول
بهینه برای موتور جستجو برای 3 کلمه با الویت اول
بهینه سازی سایت و محتوای برای 10 کلمه الویت دوم
بهینه برای موتور جستجو برای 10 کلمه الویت دوم
گرفتن بک لینک های پر قدرت مرتبط دائمی
هزینه (تومان )
320000
38000
250000
280000
هر لینک 20000

بهینه سازی در موتور های جستجو ( SEO ) پنل 2

مرحله
1
2
3
4
5
6
7
8

سفارش
بهبود رتبه سایت بین 20 تا 25 هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین 15 تا 20 هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین 10 تا 15 هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین 5 تا 10 هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین 3 تا 5 هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین 2 تا 3 هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین 1 تا 2 هزار ایران
بهبود رتبه سایت زیر 1 هزار ایران

هزینه (تومان )
400،000
300،000
400،000
500،000
800،000
900،000
1،500،000
2،500،000

زمان احتمالی
30 تا 50 روز
20 روز
20 روز
30 روز
30 روز
30 روز
30 روز
30 روز

لازم به ذکر است که این مراحل حتما باید به ترتیب انجام شود یعنی برای هر کدام از مراحل بالا مراحل قبل باید سفارش داده شده باشد.

مثلا اگر شما رتبه 4 هزار ایران را بخواهید ( مرحله 5 ) باید مراحل 1 و 2 و 3 را هم سفارش داده باشید .

نگهداری در این رتبه برعهده مشتری است .

زمان داده شده حداکثر زمانی است که ممکن است بطول انجامد تا سایت شما این رنک را پیدا کند.

ممکن است از این زودتر هم انجام شود.