بهینه سازی در موتور های جستجو ( SEO ) پنل ۱

.
۱
۲
۳
۴
۵
موارد
بهینه سایت و محتوا برای ۳ کلمه با الویت اول
بهینه برای موتور جستجو برای ۳ کلمه با الویت اول
بهینه سازی سایت و محتوای برای ۱۰ کلمه الویت دوم
بهینه برای موتور جستجو برای ۱۰ کلمه الویت دوم
گرفتن بک لینک های پر قدرت مرتبط دائمی
هزینه (تومان )
۳۲۰۰۰۰
۳۸۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
۲۸۰۰۰۰
هر لینک ۲۰۰۰۰

بهینه سازی در موتور های جستجو ( SEO ) پنل ۲

مرحله
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

سفارش
بهبود رتبه سایت بین ۲۰ تا ۲۵ هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین ۱۵ تا ۲۰ هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین ۱۰ تا ۱۵ هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین ۵ تا ۱۰ هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین ۳ تا ۵ هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین ۲ تا ۳ هزار ایران
بهبود رتبه سایت بین ۱ تا ۲ هزار ایران
بهبود رتبه سایت زیر ۱ هزار ایران

هزینه (تومان )
۴۰۰،۰۰۰
۳۰۰،۰۰۰
۴۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰
۸۰۰،۰۰۰
۹۰۰،۰۰۰
۱،۵۰۰،۰۰۰
۲،۵۰۰،۰۰۰

زمان احتمالی
۳۰ تا ۵۰ روز
۲۰ روز
۲۰ روز
۳۰ روز
۳۰ روز
۳۰ روز
۳۰ روز
۳۰ روز

لازم به ذکر است که این مراحل حتما باید به ترتیب انجام شود یعنی برای هر کدام از مراحل بالا مراحل قبل باید سفارش داده شده باشد.

مثلا اگر شما رتبه ۴ هزار ایران را بخواهید ( مرحله ۵ ) باید مراحل ۱ و ۲ و ۳ را هم سفارش داده باشید .

نگهداری در این رتبه برعهده مشتری است .

زمان داده شده حداکثر زمانی است که ممکن است بطول انجامد تا سایت شما این رنک را پیدا کند.

ممکن است از این زودتر هم انجام شود.