بخش «میزبانی وب و دامنه شبکیه» دامنه‌های بین‌المللی خود را در پنل Onlinenic ثبت می‌کند.

فرآیند انتقال دامنه به «میزبانی وب و دامنه شبکیه» بستگی به این دارد که دامنه‌ی شما در کدام پنل بین‌المللی ثبت گردیده است. در صورتی که مطلع نیستید که دامنه‌ی شما در کدام پنل ثبت گردیده است با ثبت یک تیکت در ناحیه‌کاربری وب سایت «میزبانی وب و دامنه شبکیه»، نام دامنه‌ی خود را به ما اطلاع بدهید و از ما جویای این مورد شوید.

لینک ارسال درخواست پشتیبانی

انتقال دامنه از پنل آنلاینیک:

براي انتقال دامنه از شرکت ثبت کننده دامنه بخواهید دامنه را به پنل نمایندگی ما به شماره 238485 در آنلاین نیک منتقل کنند .

سپس يك درخواست پشتيباني مبني بر انتقال دامنه باز كرده، نام دامنه را ذكر كرده و اطلاع دهيد كه به پنل آنلاين نيك ما منتقل شده است تا اين انتقال توسط تيم پشتيباني «میزبانی وب و دامنه شبکیه»  تاييد شده و دامنه تمديد گردد.

توجه 1 : اين نوع انتقال رایگان است اما همراه با انتقال ، تمديد نيز صورت مي گيرد و هزينه تمديد دريافت مي گردد .

توجه 2 : اين نوع انتقال زمان بر نبوده و يك روزه انجام ميشود .

لینک ارسال درخواست پشتیبانی

انتقال دامنه از پنل‌های دیگر:

براي انتقال اين دامنه بايد از شركت ثبت كننده دامنه بخواهيد دامنه قفل انتقال دامنه را غیر فعال كند و كد انتقال دامنه را اطلاع دهد .

سپس يك درخواست پشتيباني مبني بر انتقال دامنه باز كرده و نام دامنه را اطلاع دهيد .

از جانب پشتيباني «میزبانی وب و دامنه شبکیه» عمليات انتقال آغاز شده و يك ايميل به شما ارسال ميشود تا كد انتقال را وارد كنيد . توجه کنید حتماٌ باید دسترسی به اکانت ایمیلی که دامنه‌ی شما با آن ثبت شده است داشته باشید.

پس از اينكه كد انتقال را وارد كرديد به تيم پشتيباني اطلاع دهيد تا عمليات انتقال را تاييد كنند .

توجه 1 : اين نوع انتقال رایگان است اما همراه با انتقال ، تمديد نيز صورت مي گيرد و هزينه تمديد دريافت مي گردد .

توجه 2 : براي انتقال اين دامنه ، حتما بايد دامنه از جانب شركت ثبت كننده از حالت قفل خارج شده باشد .

توجه 3 : اين نوع انتقال زمان بر بوده و چند روز پس از اتمام كامل عمليات انتقال زمان مي برد تا دامنه به «میزبانی وب و دامنه شبکیه» منتقل شده و تمديد گردد . پس از گذشت اين مدت و تمديد دامنه ، تيم پشتيباني از طريق ارسال ايميل به شما اطلاع ميدهند .

لینک ارسال درخواست پشتیبانی