بخش «میزبانی وب و دامنه شبکیه» دامنه‌های بین‌المللی خود را در پنل Onlinenic ثبت می‌کند.

فرآیند انتقال دامنه به «میزبانی وب و دامنه شبکیه» بستگی به این دارد که دامنه‌ی شما در کدام پنل بین‌المللی ثبت گردیده است. در صورتی که مطلع نیستید که دامنه‌ی شما در کدام پنل ثبت گردیده است با ثبت یک تیکت در ناحیه‌کاربری وب سایت «میزبانی وب و دامنه شبکیه»، نام دامنه‌ی خود را به ما اطلاع بدهید و از ما جویای این مورد شوید.

لینک ارسال درخواست پشتیبانی

انتقال دامنه از پنل آنلاینیک:

برای انتقال دامنه از شرکت ثبت کننده دامنه بخواهید دامنه را به پنل نمایندگی ما به شماره ۲۳۸۴۸۵ در آنلاین نیک منتقل کنند .

سپس یک درخواست پشتیبانی مبنی بر انتقال دامنه باز کرده، نام دامنه را ذکر کرده و اطلاع دهید که به پنل آنلاین نیک ما منتقل شده است تا این انتقال توسط تیم پشتیبانی «میزبانی وب و دامنه شبکیه»  تایید شده و دامنه تمدید گردد.

توجه ۱ : این نوع انتقال رایگان است اما همراه با انتقال ، تمدید نیز صورت می گیرد و هزینه تمدید دریافت می گردد .

توجه ۲ : این نوع انتقال زمان بر نبوده و یک روزه انجام میشود .

لینک ارسال درخواست پشتیبانی

انتقال دامنه از پنل‌های دیگر:

برای انتقال این دامنه باید از شرکت ثبت کننده دامنه بخواهید دامنه قفل انتقال دامنه را غیر فعال کند و کد انتقال دامنه را اطلاع دهد .

سپس یک درخواست پشتیبانی مبنی بر انتقال دامنه باز کرده و نام دامنه را اطلاع دهید .

از جانب پشتیبانی «میزبانی وب و دامنه شبکیه» عملیات انتقال آغاز شده و یک ایمیل به شما ارسال میشود تا کد انتقال را وارد کنید . توجه کنید حتماٌ باید دسترسی به اکانت ایمیلی که دامنه‌ی شما با آن ثبت شده است داشته باشید.

پس از اینکه کد انتقال را وارد کردید به تیم پشتیبانی اطلاع دهید تا عملیات انتقال را تایید کنند .

توجه ۱ : این نوع انتقال رایگان است اما همراه با انتقال ، تمدید نیز صورت می گیرد و هزینه تمدید دریافت می گردد .

توجه ۲ : برای انتقال این دامنه ، حتما باید دامنه از جانب شرکت ثبت کننده از حالت قفل خارج شده باشد .

توجه ۳ : این نوع انتقال زمان بر بوده و چند روز پس از اتمام کامل عملیات انتقال زمان می برد تا دامنه به «میزبانی وب و دامنه شبکیه» منتقل شده و تمدید گردد . پس از گذشت این مدت و تمدید دامنه ، تیم پشتیبانی از طریق ارسال ایمیل به شما اطلاع میدهند .

لینک ارسال درخواست پشتیبانی